Allianz Prospekt višekratni

Zašto je dobro ugovoriti Allianz Prospekt višekratni

Allianz Prospekt višekratni je osiguranje života s ulaganjem u košarice investicijskih fondova uz pokriće za slučaj smrti osiguranika. To vam kao ugovaratelju osiguranja daje mogućnost ostvarenja većeg prinosa u trenutku kada se odlučite za otkup osiguranja, a do tada ste vi i vaši najmiliji osigurani u slučaju onog najgoreg. Važno je napomenuti da ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja te mora biti spreman i na mogućnost financijskog gubitka, ako u trenutku kada se odluči za otkup osiguranja košarice investicijskih fondova imaju negativne prinose.

Kome preporučujemo

Allianz Prospekt višekratni osobito se preporučuje obiteljskim ljudima koji žele financijski zaštititi svoju obitelj u slučaju najgoreg, mlađim zaposlenim ljudima koji su svjesni da samo mudrim ulaganjem mogu osigurati mirnu starost, kao i svim ostalima koji budućnost ne prepuštaju slučaju.

Košarice investicijskih fondova (strategije ulaganja)

Ovisno o vašim očekivanjima i razini rizika kojeg ste spremni preuzeti, prilikom ugovaranja osiguranja odaberite jednu od tri košarice investicijskih fondova koje određuju strategiju ulaganja, a čiji prinos određuje i visinu vaših isplata pri otkupu osiguranja: Active, Balance i Classic. Košarice uključuju investicijske fondove prema niže navedenim omjerima.

Kolike su isplate i u kojim slučajevima

Smrt osiguranika: Korisniku osiguranja isplaćuje se, ili ugovorena svota za slučaj smrti, ili tržišna vrijednost police, ovisno o tome koja je vrijednost u tome trenutku veća.

Smrt osiguranika uslijed nezgode: Korisniku osiguranja isplaćuje se ugovorena svota za slučaj smrti uvećana za još jednu ugovorenu svotu za slučaj smrti ili tržišnu vrijednost police ovisno o tome što je veće.

Smrt osiguranika uslijed prometne nezgode: Korisniku osiguranja isplaćuje se dvostruka ugovorena svota za slučaj smrti uvećana za još jednu ugovorenu svotu za slučaj smrti ili tržišnu vrijednost police ovisno o tome što je veće.

Otkup osiguranja: U bilo kojem trenutku, po proteku druge godine osiguranja, možete zatražiti otkup osiguranja. U slučaju otkupa osiguranja isplaćuje se iznos koji odgovara tržišnoj vrijednosti vaše police umanjen za izlaznu naknadu. Nakon proteka 7. godine trajanja osiguranja, otkup je moguć bez izlazne naknade.

Izračun

Imate 35 godina i želite ugovoriti Allianz Prospekt višekratni uz godišnju uplatu premije od 650 €.

Pri ugovaranju osiguranja naplaćuje se ulazna naknada u iznosu od 50% uplaćene premije u prvoj godini trajanja osiguranja. Razlika od 325 € se ulaže u odabranu košaricu investicijskih fondova.

Dodatno, svaki mjesec tijekom trajanja osiguranja prodajom obračunskih jedinica s police naplaćuje se i administrativna naknada u iznosu od 3 € prema stopama te naknada za smrtnost koja ovisi o pristupnoj dobi osiguranika u trenutku obračuna. Ulazna i administrativna naknada služi osiguratelju za pokriće troškova osiguranja.

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu košarice fonda, a buduće prinose ne možemo predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima:

Što još nudimo

Uz Allianz Prospekt višekratni moguće je ugovoriti i dodatna osiguranja:

Osiguranje od nezgode - Isplata dodatnog iznosa u slučaju nastanka invaliditeta te isplata naknade za boravak u bolnici uslijed nezgode.

Teške bolesti - Isplata dodatnih iznosa u slučaju nastanka tri najčešće ozbiljne bolesti te boravka u bolnici uslijed bilo koje bolesti.

Dopunsko osiguranje od nezgode s DNK analizom

  • za smrt uslijed nezgode isplaćuje se 30.000 eura uz već opisanu isplatu po osnovnom osiguranju
  • za slučaj loma kostiju isplata je u iznosu od 300 eura (po štetnom događaju).

Uz to, u svrhu preventivnog očuvanja vašeg zdravlja, imate mogućnost napraviti osobnu DNK nutrigenetsku analizu koja će vam otkriti kako smanjiti rizike bolesti modernog doba, optimizirati rekreaciju te postići zdrav i mladenački izgled, vitalnost i ljepotu. DNK analiza provodi se u suradnji s tvrtkom GenePlanet, a proceduru pribavljanja uzorka za analizu obavljate sami od kuće putem uzorka sline koji kurirskom službom šaljete nazad u GenePlanet.

Kako se i koliko uplaćuje

Minimalni iznos godišnje uplate u Allianz Prospekt višekratni je 450 € godišnje, a plaćati se može jednom godišnje ili u obrocima. Kako biste sačuvali vrijednost uloženog novca možete ugovoriti i indeksaciju kojom se, prema dogovorenom postotku, povećava godišnja premija kao i ugovorena svota za slučaj smrti. Tijekom trajanja osiguranja možete mijenjati i košarice investicijskih fondova, iznos godišnje premije te naknadno ugovoriti dopunska osiguranja.

Što dobivate

Zajamčena pokrića za slučaj smrti osiguranika koja se višestruko povećavaju u slučaju smrti uslijed nezgode ili prometne nezgode.

Pomno odabrane košarice fondova kojima upravljaju iskusni fond manageri.

Fleksibilnost pri odabiru strategije ulaganja, mogućnost izmjene investicijskih košarica tijekom trajanja osiguranja, dodavanja dodatnih osigurateljnih pokrića i samostalno biranje trenutka otkupa osiguranja.