Riječ stručnjaka

Sve što trebate znati o životnom osiguranju Allianz vam donosi u intervjuu sa Zrinkom Galić, direktoricom sektora životnih osiguranja

Zrinka Galić, direktorica sektora životnih osiguranja

Interes za životnim osiguranjima i mogućnostima koje nudi raste iz godine u godinu, što dokazuje i kontinuirani porast premije. No, neki od vas možda još uvijek dvoje oko toga je li životno osiguranje dobar izbor, što sve ono podrazumijeva i koje su sve mogućnosti. O svemu tome razgovarali smo s Allianzovom direktoricom životnih osiguranja Zrinkom Galić.

Zrinka, recite nam za početak što je to životno osiguranje i čemu ono služi?

Osnovna svrha životnog osiguranja je financijska zaštita obitelji odnosno vaših bližnjih u slučaju vaše smrti. To je osnovni oblik životnog osiguranja koje zovemo osiguranje za slučaj smrti ili kolokvijalno riziko-osiguranje života. Najpopularniji oblik životnog osiguranja na našem tržištu je takozvano mješovito osiguranje života, koje služi i kao pokriće rizika smrti i kao štednja koja se isplaćuje po isteku osiguranja. U Hrvatskoj se klijenti najčešće odlučuju za tzv. tradicionalno osiguranje života gdje osiguratelj preuzima rizik ulaganja i time garantira isplatu ugovorene svote po isteku osiguranja. Osigurana svota može se isplatiti u jednom iznosu ili periodično u obliku rente.

Najpopularniji oblik životnog osiguranja na našem tržištu je takozvano mješovito osiguranje života, koje služi i kao pokriće rizika smrti i kao štednja koja se isplaćuje po isteku osiguranja.

Važno je napomenuti da su uz mješovito osiguranje života u ponudi i tzv. "dopunska pokrića" koja dodatno osiguravaju financijsku pomoć u neugodnim životnim situacijama. Tako se uz životno osiguranje mogu ugovoriti dopunska osiguranja od, primjerice, posljedica nezgode ili teške bolesti.

Postoje i mnogi drugi oblici životnog osiguranja, među kojima su najpopularnija mješovita osiguranja života kod kojih ugovaratelj preuzima investicijski rizik (tzv. „unit-linked“ osiguranja) te rentna osiguranja kojima se osigurava periodičan prihod, bilo doživotno ili tijekom određenog razdoblja, koja su najčešće namijenjena osiguranju životnog standarda u trećoj životnoj dobi.

Kada je najbolje izabrati životno osiguranje, a kada, na primjer, štednju u banci?

Osnovna razlika između štednje u banci i životnog osiguranja je u tome što osiguranje života uz štednu ima i tzv. riziko-komponentu, koja korisnicima osiguranja omogućuje financijsku zaštitu u slučaju smrti osigurane osobe. Primjerice, u slučaju smrti štediše u banci, zakonski nasljednici nasljeđuju dotad uplaćeni iznos i pripisanu kamatu. Da je taj isti štediša uplaćivao u policu osiguranja života, u slučaju njegove smrti imenovani bi korisnici dobili puni iznos ugovorene svote i eventualno pripisanu dobit, neovisno o iznosu dotad uplaćene premije osiguranja. Važno je napomenuti i da navedeni iznos ugovorene svote ne ulazi u ostavinu ugovaratelja osiguranja, već se odmah isplaćuje imenovanom korisniku osiguranja.

Osim rizika smrti policom osiguranja života možemo se financijski osigurati i protiv ostalih rizika, kao što su invalidnosti, ozbiljne bolesti, boravak u bolnici i slično.

Kao što sam već ranije spomenula, osim rizika smrti policom osiguranja života možemo se financijski osigurati i protiv ostalih rizika, kao što su invalidnosti, ozbiljne bolesti, boravak u bolnici i slično.

Uz riziko-komponentu, osiguranje života u sebi sadrži i štednu komponentu, te se po isteku ugovora koji može trajati i do 30 godina isplaćuje ugovorena svota koju osiguratelj jamči. Dakle, važno je naglasiti da je u životnom osiguranju kamatna stopa na štedni dio premije zajamčena na period i do 30 godina. U usporedbi sa životnim osiguranjem, štednja u banci kratkog je karaktera i u pravilu jamči kamatu na kraće vremensko razdoblje.

Da zaključim, životno osiguranje biste trebali izabrati ako želite osigurati budućnost svojih najmilijih za slučaj da se vama dogodi ono najgore, uz mogućnost sigurne štednje za starije dane. Takvu odluku ljudi u pravilu donose kada postanu spremni disciplinirano i kontinuirano odricati se određenog iznosa kako bi osigurali svoju i budućnost svoje obitelji.

Štednju u banci biste trebali izabrati ako želite isključivo štedjeti i to na kraći rok jer već imate policu osiguranja života ili zato jer ste spremni preuzeti rizik za slučaj svoje smrti.

Koje sve modele životnog osiguranja nudi Allianz?

U ponudi Allianza imamo čitavu paletu proizvoda s ciljem podmirenja potreba naših klijenata za osiguranjem u svakoj životnoj dobi.

Kao osnovni proizvod nudimo tradicionalno mješovito osiguranje života, Allianz Život, koji našim klijentima omogućava fleksibilnost u odabiru omjera svota za slučaj smrti i doživljenja, prilagođavajući se na taj način njihovim potrebama, ovisno o životnoj situaciji.

Primjerice, mlada osoba koja želi započeti sa životnim osiguranjem, a nema još vlastitu obitelj, može odabrati niže svote za slučaj smrti u odnosu na svotu za doživljenje, dok osoba koja je hranitelj obitelji i ima stresan posao radi kojeg puno putuje može odabrati veće svote za slučaj smrti, kako bi prvenstveno osigurala svoju obitelj.

U ovaj je proizvod uključeno, između ostalog, i oslobađanje plaćanja premije u slučaju potpunog i trajnog invaliditeta, a Allianz roditelju s ovim osiguranjem za rođenje djeteta isplaćuje 3 posto od svote ugovore¬ne za doživljenje. Također, za 25. godišnjicu braka Allianz nagrađuje bračni par s ugovorenom uzajamnom policom životnog osiguranja s isplatom u iznosu od 2,5 % svote ugovorene za doživljenje.

Zatim, tu je Allianz-riziko osiguranje života, Čista sigurnost, koje nema štednu komponentu i namijenjeno je onima kojima je potrebno isključivo osigurateljno pokriće.

Za one koji si žele osigurati mirnu starost u trećoj životnoj dobi i "podebljati" mjesečni budžet u mirovini nudimo Allianz Rentu, proizvod kod kojeg se jednokratnom uplatom ušteđenih sredstava osiguravaju sigurne isplate mjesečnih renti doživotno ili na rok koji klijent odredi.

Za najmlađe, tu je Dječje osiguranje Tigar Teo, koje predstavlja kombinaciju štednje za dijete. Ta se štednja može zaštititi na način da se ugovoreni iznos djetetu isplaćuje po isteku police čak i ako se uplatitelju dogodi ono najgore i bez obzira na dotad uplaćeni iznos. Dodatno, mogu se ugovoriti pokrića koja osiguravaju financijsku pomoć u slučajevima manjih ili većih nezgoda i bolesti koje djeca proživljavaju tijekom odrastanja kada se uplatitelju dogodi ono najgore. Allianz se brine i o školskom uspjehu mališana, pa tako školarce koji završe sve razrede srednje škole s odličnim uspjehom nagrađuje s 5 posto od ugovorene svote.

Našim klijentima dodatno savjetujemo ugovaranje dopunskih pokrića uz spomenute proizvode, primjerice za slučaj nezgode ili teške bolesti, kako bi maksimalno financijski zaštitili sebe i svoju obitelj u neugodnim situacijama koje život nosi.

Što ako se dogodi osigurani slučaj?

Ako se dogodi osigurani slučaj, a to primjerice može biti doživljenje isteka police, smrt ili doživljenje osiguranog slučaja dopunskim osiguranjem, Allianz Zagreb isplaćuje sredstva na račun korisnika osiguranja, a to može biti ugovaratelj, osiguranik ili neka druga osoba koju odredi ugovaratelj. Ako je dostavljena dokumentacija ispravna i potpuna,isplata će u pravilu biti izvršena u roku od 5 radnih dana.

Klijenti na našoj web-stranici mogu saznati sve detalje vezane za prijavu osiguranog slučaja, a tamo mogu naći i potrebne obrasce. Uvijek im je na raspolaganju i njihov zastupnik osiguranja.

Ima li smisla da starija osoba uplaćuje životno osiguranje?

Svakako, za starije osobe životno osiguranje itekako ima smisla. Ranije sam spomenula našu Allianz Rentu - osiguranje koje je namijenjeno upravo zaštiti starijih osoba. Glavna mu je namjena osigurati bolji financijski standard u mirovini, ali i dodatno zaštiti obitelj u slučaju najgoreg. Naravno, preduvjet je da je osoba tijekom svog radnog vijeka uspjela uštedjeti određenu svotu koju sad može jednokratno uplatiti u rentno osiguranje. U zapadnim zemljama, gdje je kultura životnih osiguranja i svijest za potrebom štednje za treću životnu dob znatno veća nego u Hrvatskoj, ovaj je proizvod mnogo popularniji. Nažalost, kod nas nije mnogo onih koji su na vrijeme krenuli sa štednjom u ovu svrhu, no polako i građani Hrvatske postaju sve svjesniji činjenice da je odgovornost svakoga od nas pobrinuti se za sebe i svoje najbliže.

Što ako više ne mogu plaćati životno osiguranje, mogu li ga prijevremeno prekinuti?

Životno osiguranje može se prijevremeno prekinuti, no to nije opcija koju bismo savjetovali svojim klijentima. Naime, ranije sam spomenula da se klasično mješovito osiguranje života sastoji od riziko i štedne komponente. Upravo zbog te činjenice, za razliku od klasične štednje, prijevremenim prekidom police klijent gubi dio uplaćenih sredstava. Stoga je iznimno važno prije sklapanja police dobro razmisliti o iznosu koji možemo izdvajati i o roku na koji policu sklapamo. Važno je početi s uplaćivanjem što ranije, biti discipliniran te krenuti makar i s malim iznosom premije, koju kasnije, ako se situacija popravi, možemo povećati.

Allianz nudi povoljnije opcije od prijevremenog raskida police, kao što su mirovanje police, kapitalizacija i sl. Preporučljivo je savjetovati se sa svojim zastupnikom osiguranja prije donošenja odluke o prekidu.

Može li mi životno osiguranje pomoći da dobijem povoljniji kredit?

Može. Temeljem police životnog osiguranja moguće je odobriti kratkoročni kredit ako polica ostvaruje pravo na otkupnu vrijednost. Nisu vam potrebni dodatni jamci - jamac je vaša polica osiguranja života, a čitav proces odobravanja kredita prilično je jednostavan.

I za kraj, recite nam još kako i gdje se mogu osigurati, mogu li krenuti od banke u kojoj imam račun?

Osigurati se možete vrlo lako. Mi u Allianzu danas imamo prodajnu mrežu koja broji preko1000 ljudi, a nalazimo se u 250 prodajnih mjesta diljem zemlje. Uz to, naše životno osiguranje možete ugovoriti i u bilo kojojod 120 poslovnica Zagrebačke banke. Ovisno o vašim preferencijama, možete posjetiti našu web-stranicu na www.allianz.hr ili nazvati naš besplatni kontakt-centar na 0800 5000.